Vi erfarer at deltakerne ønsker støtte inn i ulike typer nettverk, og at oppfølgningen må følges opp tett over tid. Når målgruppen er eldre og seniorer erfarer vi at helsesituasjonen kan endre seg både for deltakerne og for nettverket som gjerne også består av seniorer.

På bakgrunn av de ulike kontaktskjemaene kan koordinator for de frivillige ta kontakt med personen selv, pårørende eller de frivillige for å sjekke hvordan det går en gang hver annen måned. Vi har erfart at nettverk ikke blir brukt og oppløses hvis ikke det er en frivillig med ansvar for dette som følger med på hvordan det går.

I et tilfelle skjedde dette på grunn av helsen til personen selv. Hun følte seg ikke bra og sluttet å ta kontakt og gjøre avtaler. Dermed ble det mindre og mindre kontakt og nettverket ble lite aktivt. Når dette oppdages er det viktig å ta kontakt for å forhøre seg om hva som er forandret og mobilisere nettverket på nytt, kanskje ut fra personens endrede helse eller aktivitetsbehov. Det er derfor viktig å avklare hvordan man skal sikre at nettverkene fungerer og hvem som kan oppdage og si fra når ting endrer seg.