Når den som koordinerer bruken av metoden blir kontaktet av aktuelle personer i målgruppen, pårørende eller kontaktpersoner i kommunens enheter er det viktig å få tak i hva de mener er behovet. Koordinatoren tar kontakt med personen og gjennomfører første samtale. Når det er avklart at personen ønsker et tilbud, kan koordinatoren ta kontakt med en eller to frivillige som går på besøk til personen som ønsker støtte til sosial aktivitet.

Første trinn i metoden er avhengig av at det er gode strukturer for hvem som melder og hvem som følger opp for at de frivillige skal kunne ta kontakt på en god måte og få informasjon hvis situasjon og behov skulle endre seg. Informasjonsflyten er viktig å etablere i dette første trinnet i metoden og jo raskere en starter å fylle ut kontaktskjema jo bedre er det. Der oppføres navn på personen selv, pårørende, de frivillige, koordinator og eventuelt kontaktpersonen i kommunen. Personer som allerede mottar tjenester fra kommunen skal ha oppført en kontaktperson fra kommunen i sitt nettverk. Dette krever samtykke og dette dokumenteres ved at deltager eller pårørende signerer kontaktskjema.

Metoden krever tre ulike roller med ulikt ansvar:

  • Koordinatoren har ansvar for å etablere kontakt mellom person med behov og frivillige, oppdatere kontaktskjema og følge opp de frivillige. Koordinatoren kan være en frivillig eller ansatt i kommunen eller en frivillig organisasjon.
     
  • Frivillige har ansvar for å samtale med personen med behov, følge opp deres ønsker å delta i nettverket.
     
  • Kontaktpersoner i kommunen har ansvar for å være tilgjengelig for samarbeid og eventuelt veiledning når det etterspørres av de frivillige eller koordinator.

Alle i et nettverk har ansvar for å melde fra om endringer til koordinator. Koordinator informerer kontaktpersonen i kommunen ved behov.

Kontaktskjema