Omslagsbilde av rapporten Med hverandre – for hverandre. Evaluering av prosjektet Aktive seniornettverk i Vennesla kommuneMetoden Aktive Sammen ble utviklet gjennom det 3 årige prosjektet "Aktive seniornettverk" i Vennesla kommune. Senter for omsorgsforskning hadde ansvar for følgeforsningen. Deres rapport som er skrevet av Per Gunnar Disch kan lastes ned her: Rapporten Med hverandre-for hverandre_Evaluering Aktive seniornettverk.pdf